MKS JarosławMKS JarosławMKS JarosławMKS JarosławMKS JarosławMKS Jarosław
AKTUALNOŚCI

27 stycznia 2015 r. - Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Szanowni Państwo.
 
W imieniu władz stowarzyszenia serdecznie zapraszam wszystkich Członków stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków TS MKS SAN Jarosław.
WZ, o którym mowa odbędzie się w dniu 5.02.2015 o godz. 19.00 w świetlicy MOSiR, ul. Sikorskiego 5 (I termin). W przypadku braku obecności wymaganej liczby Członków termin II spotkania to 5.02.2015 godz. 20.00 w świetlicy Bursy Międzyszkolnej przy ul. Reymonta 1
 
Zapraszam a poniżej podaje porządek obrad WZ.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1.      Przyjęcie nowych Członków Stowarzyszenia
2.      Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjnej w celu stwierdzenia ważności podejmowanych uchwał, głosowań, nadzorowania głosowań i ogłaszania ich wyników
3.      Informacja Komisji Mandatowo-skrutacyjnej o prawomocności obrad:
4.      Wybór Komisji Uchwał i wniosków w celu rejestracji Uchwał i wniosków poddawanych pod głosowanie oraz rejestracji wyników tychże głosowań
5.      Głosowanie jawne / tajne nad sposobem prowadzenia głosowań,
6.      Przyjęcie porządku obrad, głosowanie  ? zakończenie części organizacyjnej WZ,
7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu lub Pełnomocnika Zarządu Klubu:
  1. merytorycznego - z działalności zarządu za ubiegły rok lub za kadencję,
  2. finansowego (bilans i analiza do bilansu),
8.      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z całokształtu kontroli w zakresie merytorycznej działalności i finansowej,
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami,
10.   Przyjęcie sprawozdań lub odrzuceniu ? głosowanie,
11.   Wniosek / głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom funkcyjnym zarządu za okres sprawozdawczy (imiennie w głosowaniu tajnym),
12.   Wybór nowych władz na następną kadencję:
  1. prezesa,
  2. członków zarządu
  3. komisji rewizyjnej
13.   Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej
14.   Wolne wnioski.

Pozdrawiam,
Piotr Pajda
Pełnomocnik Zarządu
Dyrektor Zarządzający
MKS SAN-Pajda Jarosław

skomentuj (0)

« Powrót

NASZE ZAWODNICZKI
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Stokłosa
Data ur: 1997-11-11
Wzrost: 176 cm
Pozycja: atakująca
Sekcja: Juniorki II
KALENDARZ